Hakkımızda


Pelvik Ağrı ve Endometriozis Derneği 2016 yılında temel olarak üç  hedefe yönelik olarak kurulmuştur.

1. Sağlık çalışanlarını pelvik ağrı ve endometriozis tanısı ve tedavisi konusunda eğitmek.

2. Pelvik ağrı ve endometriozis konusunda toplum bilincini artırmak, pelvik ağrısı olan kişilerin yaşam kalitesİni artırmak.

3. Değişik disiplinlerin pelvik ağrı çatısı altında ortak çalışmasını sağlamak, ülkemizde pelvik ağrı klinikleri oluşturmak, araştırma ve geliştirme projelerine katkıda bulunmak, ilgili bilimsel çalışmaların yürütülmesini ve saygın dergilerde yayınlanmasını sağlamak.

Ülkemizde ilk defa 2011 yılında International Pelvic Pain Society (IPPS) desteği ile endometriozis ağırlıklı bir pelvik ağrı kongresi gerçekleştirildi. Bu kongre sadece Türkiye’de değil dünyada da önemli bir yankı uyandırdı. Pelvik ağrı ile ilgili farklı disiplinlere ait uluslararası dernekler kongrede yer aldılar. Birinci Dünya Pelvik Ağrı Kongresi için de bir başlangıç noktası olan bu toplantıda pelvik ağrı konusundaki farkındalık ve eğitim eksikliği konuları masaya yatırıldı. Tüm dünyada hekimler ve sağlık çalışanları için rehberler hazırlanması gerekliliği gündeme geldi ve tüm dünyadan farklı  disiplinlerden uzmanların katkıda bulunduğu uluslararası nitelikte bir pelvik ağrı kitabı yayınlandı. Farkındalığın artmasıyla birikte pelvik ağrı sorununun yaşam kalitesi üzerindeki etkileri, neden olduğu iş gücü kaybı, bireye ve ülkeye olan maliyetinin boyutları çok daha belirgin olarak ortaya çıkmaya başladı. Sonuç olarak, ülkemizde multidisipliner anlamda çalışacak bir dernek kurulması düşüncesi yıllar içersinde şekillenerek 2016 yılında gerçekleşti. Jinekoloji pelvik ağrı le ilgili disiplinler arasında özel bir yere sahiptir. Genel olarak bakıldığında pelvik ağrının en sık nedeni endometriozis olarak belirlenmiştir. Derneğimizin çalışma alanı içerisinde endometriozisin yerini vurgulamak açısından derneğin adı “Pelvik Ağrı ve Endometriozis Derneği” olarak belirlenmiştir.