Pelvik Ağrı Değerlendirme Formu

Vajinal Penetrasyon Biliş Ölçeği

Ürogenital Disstres Envanteri (UDI-6)

Üriner İnkontinans Yaşam Kalitesi Ölçeği (I-QOL)

Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (Kısa)

Sf 36 Kısa Formu

ROMA III Kriterleri

Postür Analizi

Pelvik Taban Etki Anketi (PTEA)

Pelvik Taban Distres Envanteri- 20

Pelvik Ağrı ETKİ Anketi (PAEA)

Oswestry Bel Ağrı Engellilik Anketi

MCGILL- MELZACK Ağrı Soru Formu

Konstipasyon Yaşam Kalitesi Ölçeği (KYKÖ)

Konstipasyon Ciddiyet Ölçeği (KCÖ)

King Sağlık Anketi

Kadın Cinsel İşlev Ölçeği-(FSFI)

IPPS Türkçe

Interstisyel Sistit Semptom İndeksi

İnkontinans Şiddet İndeksi (İŞİ)

İnkontinans Etki Sorgulaması

ICIQ-SF (Türkçe Versiyon) International Consultation on Incontinence Questionnaire Short Form

Global Pelvik Taban Rahatsızlık Anketi

Fibromiyalji Etki Sorgulaması

Fekal İnkontinans Yaşam Kalitesi Ölçeği

Fekal İnkontinans Ciddiyet İndeksi (FİCİ)

Endometriozis Sağlık Profil Anketi (EHP-30)

Cinsel Yaşam Kalitesi Ölçeği

Bristol Kaka Tablosu

Bristol Kadın Alt Üriner Sistem Semptomları İndeksi (BKAÜSSİ)

Beck Depresyon Envanteri