Beck Depresyon Envanteri

Pelvik Ağrı Değerlendirme Formu

Bristol Kaka Tablosu

Bristol Kadın Alt Üriner Sistem Semptomları İndeksi (BKAÜSSİ)

Cinsel Yaşam Kalitesi Ölçeği

Endometriozis Sağlık Profil Anketi (EHP-30)

Fekal İnkontinans Ciddiyet İndeksi (FİCİ)

Fekal İnkontinans Yaşam Kalitesi Ölçeği

Fibromiyalji Etki Sorgulaması

Global Pelvik Taban Rahatsızlık Anketi

ICIQ-SF (Türkçe Versiyon) International Consultation on Incontinence Questionnaire Short Form

İnkontinans Etki Sorgulaması

İnkontinans Şiddet İndeksi (İŞİ)

Interstisyel Sistit Semptom İndeksi

IPPS Türkçe

Kadın Cinsel İşlev Ölçeği-(FSFI)

King Sağlık Anketi

Konstipasyon Ciddiyet Ölçeği (KCÖ)

Konstipasyon Yaşam Kalitesi Ölçeği (KYKÖ)

MCGILL- MELZACK Ağrı Soru Formu

Oswestry Bel Ağrı Engellilik Anketi

Pelvik Ağrı ETKİ Anketi (PAEA)

Pelvik Taban Distres Envanteri- 20

Pelvik Taban Etki Anketi (PTEA)

Postür Analizi

ROMA III Kriterleri

Sf 36 Kısa Formu

Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (Kısa)

Üriner İnkontinans Yaşam Kalitesi Ölçeği (I-QOL)

Ürogenital Disstres Envanteri (UDI-6)

Vajinal Penetrasyon Biliş Ölçeği