• Prof. Dr. Erkut Attar

   

  Prof. Dr. Erkut Attar 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1985-1986 yıllarında Britanya’da Aberdeen Woodend General Hospital`de ve Aberdeen Royal Infirmary’de House Officer olarak çalıştı. 1991 Yılında Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı oldu. Kadın Hastalıkları ve Doğum asistanlığı döneminde İskoçya, Aberdeen Üniversitesi Patoloji Bölümü’nde Onursal Araştırma Görevlisi olarak ve daha sonra Amerika Birleşik Devletleri’nde University of Connecticut Health Center’de Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 1992-1995 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde, Yale Universitesi’nde Postdoctoral Fellow olarak görev yaptı.  1994 yılında American Society for Reproductive Immunology’nin (ASRI) Travel Award’ına layık görüldü. Aynı dönemde American Society for Reproductive Medicine (ASRM), Reproductive Immunology Special Interest Group ödülünü kazanan ekipte yer aldı. İstanbul Tıp Fakültesi’nde endometriozis etiyopatogenezi konusunda yaptığı çalışması 2002 yılında American Society for Reproductive Medicine (ASRM) tarafından ödüllendirildi. Prof. Dr. Erkut Attar yurtiçinde yapılan çeşitli organizasyonlarda da ödüller almıştır. Dr. Erkut Attar 1996–2000 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır Dr. Attar 2000 yılında Kadın hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında Doçentlik unvanı almıştır ve 2001 yılından itibaren de aynı kürsüde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Bu süre içerisinde Chicago’da Amerika Birleşik Devletleri, Northwestern Üniversitesinde Misafir Öğretim Üyesi ve Ortak Araştırıcı olarak görev yapmıştır. Prof. Dr. Erkut Attar 2007 yılında American Society for Gynecological Investigation (SGI) Derneğine kabul edilmiştir. Dr. Erkut Attar İstanbul Ünivesitesi’nde, Moleküler Tıp Anabilim Dalı’nda Doktora yapmış ve bu alanda Bilim Doktoru unvanı almıştır. İstanbul Üniversitesi’nden 2007 yılında Profesörlük unvanı alan Dr. Erkut Attar halen aynı kurumda öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Prof. Dr. Erkut Attar 2016 Yılında Pelvik Ağrı ve Endometriozis Derneği’nin kuruculuğunu yapmıştır ve halen bu derneğin başkanlığını yürütmektedir.


 • Prof. Dr. Fatih Durmuşoğlu

   

  Obstetrik ve Jinekoloji

  Üreme Endokrin ve İnfertilite

  Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara, 11.06.1958

  İşyeri Adresi : Caddebostan Mah. Cemil Topuzlu Cad. Ada Sok. No:2 Kat:3 34728, Kadıköy, İstanbul, Türkiye

  I. Üniversite Öncesi

  İlköğretim : TED Ankara Koleji

  Orta : TED Ankara Koleji

  Lise : TED Ankara Koleji

  Tıp Fakültesi : Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi (1975-1981)

  II. Üniversite Sonrası

  1982-1986 : Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitim Hastanesi

  1987-1989 : İhtisas Sonrası Eğitim; Johns Hopkins University Hospital, Baltimore, Maryland, Amerika Birleşik Devletleri

  III. Akademik Durum

  İstanbul Medipol International School of Medicine, Kadın Hastalıkları ve Doğum Öğretim Üyesi

  Marmara Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi (1989-2011)

  Marmara Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı (2011 öncesi) Marmara Tıp Fakültesi Üreme Endokrin ve İnfertilite Bilim Dalı Başkanı (2011 öncesi)

  IV. Üyelikler

  American Fertility Society

  Pelvik Ağrı ve Endometriozis Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi)

  Türk Menopoz Osteoporoz Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi)

  V. Yayın ve Sunumlar

  24 uluslararası ve 150 üzeri sunumlar, bölüm yazarlığı ve ulusal yayınlar…

 • Doç. Dr. Özkan Özdamar

   

  Dr. Özkan Özdamar 1979 yılında İzmir’de doğdu, 2003 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Tıp Fakültesi’nden tıp doktoru olarak mezun oldu. 2006’da GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi’nde başladığı Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlık eğitimini 2011 yılında tamamladı. 2016 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlayan ve halen bu göreve devam eden Dr. Özkan Özdamar’ın 50’nin üzerinde ulusal ve uluslararası makalesi, yurt içi ve yurt dışı kongrelerde sunulmuş pek çok sözlü ve yazılı bildirileri, kitap bölümü yazarlıkları ve kitap çevirileri bulunmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışı dergilerde hakemlik ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi’nde ‘Bölüm Editörü’ olarak görev yapmaktadır. 2017 yılında International Pelvic Pain Society (IPPS)’in pelvik ağrı üzerine yaptığı proje yarışmasında ‘En İyi Proje’ – 2.’lik ödülünü aldı. Endometriozis, endometriozis ve pelvik ağrı ilişkisi ve endoskopik cerrahi özel ilgi alanlarıdı


 • Uzm. Fzt. Ayça Aklar Çörekçi

   

  Uzm. Fzt. Ayça Aklar Çörekçi, 1980 yılında Adana’da doğdu. 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden mezun oldu. 2003-2005 yılları arasında Adana’da Yeni Yaşam Rehabilitasyon Merkezinde çalıştı. İdeali olan kadın sağlığı alanında kendini geliştirebilmek için 2005 yılında İstanbul’a taşındı.  2005-2007 yılları arasında  Sportomed Fiziktedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde, 2007-2009 yılları arasında Marmara Üniversitesi Çiftehavuzlar Tıp Merkezinde görev aldı. 2010 yılında Lisanüstü Bursiyer olarak çalışmaya başladığı Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde, şuan öğretim görevlisi kadrosunda çalışmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsünde uzmanlığını 2015 yılında tamamladı. Bu süreçte Hypnobirthing Practitioner, Földi Schule Lenfödem terapisti, Institüt für Angewandie Osteopathie okuluna devam ederek Osteopat ünvanlarını kazandı. Gebe rehabilitasyonu ve kadın sağlığında fizyoterapi ve osteopati alanına duyduğu özel ilgi nedeniyle bu alanda çalışmaya ve eğitimlere katılmaya devam etmek


 • Prof. Dr. Rukset Attar

   

  Öğrenim Durumu

  Tezsiz Yüksek              İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

  Lisans                          AREL UZEM / SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ

  2014-2015

  Doktora                        İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

  1998-2004                    SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DETAE / MOLEKÜLER TIP ANABİLİM DALI
  Tez adı: Diabette İnsülin Reseptör Geni ve β-Adrenerjik Reseptör Gen Polimorfizminin Analizi. (2004) (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hüsrev HATEMİ)

  Postdoctoral Fellow      YALE ÜNİVERSİTESİ

  1994-1995                    TIP FAKÜLTESİ / OBSTETRİK, JİNEKOLOJİ ve ÜREME TIBBI ANABİLİM DALI, ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ ve İNFERTİLİTE BİLİM DALI

  Tıpta Uzmanlık             T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZEYNEP KAMİL KADIN ve ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

  1992-1997                    KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM
  Tez adı: Tekrarlayan Gebelik Kayıplarının Etyopatogenezinde Lösemi İnhibe Edici Faktörünün (LİF) Rolü. (1996) (Tez Danışmanı: Dr. Doğan CANTEKİN)

  Lisans                          İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
  1986-1992                    İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

  Yabancı Dil Notu

  97,50                           2017 Bahar Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL)  Sınavı

  Görevler

  Profesör Doktor            Yeditepe Üniversitesi Moleküler Tıp Anabilim Dalı
  2017-halen

  Doçent Doktor              Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
  2012-2017

  Yardımcı Doçent           Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

  Doktor
  2007-2012
  Dr./ Uzman Doktor        TEKEL (TTA) Genel Müdürlüğü Sağlık Merkezi Başhekimi
  1997-2007

  Asistan Doktor              T.C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve                
  1992-1997                    Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

  EĞİTİM FAALİYETLERİ

  1. YEGEP (Eğitici Eğitimi)  (Halen devam ediyor.)
  2. Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Eğitim Sertifikası KDU-000547-2010-030 (2010)
  3. Neonatal Resüsitasyon Programı (NRP) Uygulayıcı Sertifikası No: 968-29944 (2010)
  4. Sedasyon Yetkinlik Belgesi (2010)
  5. Kardiyak Yaşam Desteği Teorik ve Pratik Eğitimi (2007)
  6. Sedasyon Yetkinlik Belgesi (2007)
  7. Laparoskopi Sertifikası No:930 (1992-1997)

 • Uzm. Fzt. Alime Büyük

   

  Uzm.Fzt. Alime Büyük Gönen 2011 yılında Pamukkale Üniversitesi'nden fizyoterapist ünvanını alarak mezun oldu. 2010-2011 yıllarında Almanya’da Institut für Angewandte  Physiotherapie und Osteopathie (INAPO)' da ve  Fachochschule Osnabrueck'te intern fizyoterapist olarak çalıştı ve dersler aldı. Mezuniyet sonrası Kadın Sağlığı Fizyoterapisine ilgi duyması nedeniyle Amerika ve Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde Pelvik Taban Sağlığında otorite olan fizyoterapist hocaların eğitimine katıldı.  2015 yılında kurduğu Kadın Sağlığı Kliniği ile  Kadın Doğum Uzmanları ile çalışmaya başladı. 2016'da Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi Bölümünden uzmanlığını alan Alime Büyük Gönen ''Gebelikte Tek Seans Klinik Pilates Egzersizlerinin Umblikal Kan Akımına Etkisinin Doppler Ultrason ile İncelenmesi'' başlıklı tezi ile Gebelik ve Doğum Kongresinde ikincilik ödülü aldı. Aynı yıl Amerika'da Global Physiotherapy Kongresi'nde tezini sunmak üzere Atlanta'ya davet edildi. 2016 yılında Pamukkale Üniversitesi Fizyoterapi Bölümünde doktorasına başladı. Kadın Sağlığı Fizyoterapisini ülkemizde duyurmak için çalışmalar ve eğitimler düzenledi. 2017 yılında İstanbul'da International Pelvic Pain Society Toplantısında görev alarak Dr.Ruth Jones tarafından verilen Kronik Pelvik Ağrıda Fizyoterapi kursunun organizasyonunda yer aldı. 2018 yılında aldıkları 10.000$ değerindeki IPPS Research  Development Grant bursu ile Pelvik Ağrısı olan Gebelerin Yürüme Parametrelerini çalıştı.  Şu an Akdeniz Üniversitesi  Fizyoterapi Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak görevine devam Uzm.Fzt. Alime Büyük Gönen 2011 yılında Pamukkale Üniversitesi'nden fizyoterapist ünvanını alarak mezun oldu. 2010-2011 yıllarında Almanya’da Institut für Angewandte  Physiotherapie und Osteopathie (INAPO)' da ve Fachochschule Osnabrueck'te intern fizyoterapist olarak çalıştı ve dersler aldı. Mezuniyet sonrası Kadın Sağlığı Fizyoterapisine ilgi duyması nedeniyle Amerika ve Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde Pelvik Taban Sağlığında otorite olan fizyoterapist hocaların eğitimine katıldı.  2015 yılında kurduğu Kadın Sağlığı Kliniği ile  Kadın Doğum Uzmanları ile çalışmaya başladı. 2016'da Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi Bölümünden uzmanlığını alan Alime Büyük Gönen ''Gebelikte Tek Seans Klinik Pilates Egzersizlerinin Umblikal Kan Akımına Etkisinin Doppler Ultrason ile İncelenmesi'' başlıklı tezi ile Gebelik ve Doğum Kongresinde ikincilik ödülü aldı. Aynı yıl Amerika'da Global Physiotherapy Kongresi'nde tezini sunmak üzere Atlanta'ya davet edildi. 2016 yılında Pamukkale Üniversitesi Fizyoterapi Bölümünde doktorasına başladı. Kadın Sağlığı Fizyoterapisini ülkemizde duyurmak için çalışmalar ve eğitimler düzenledi. 2017 yılında İstanbul'da International Pelvic Pain Society Toplantısında görev alarak Dr.Ruth Jones tarafından verilen Kronik Pelvik Ağrıda Fizyoterapi kursunun organizasyonunda yer aldı. 2018 yılında aldıkları 10.000$ değerindeki IPPS Research  Development Grant bursu ile Pelvik Ağrısı olan Gebelerin Yürüme Parametrelerini çalıştı.  Şu an Akdeniz Üniversitesi  Fizyoterapi Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak görevine devam etmektedir.

 • Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin

   

  1969 yılında Ankara’da doğdu. 1986 yılında Cumhuriyet Lisesi’ni birincilikle bitiren MORALOĞLU 1992 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kadın doğum asistanlığına başladı ve 2007 yılında Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak aynı hastanede çalışmaya devam etti. Tüp bebek ve reprodüktif endokrinoloji dalında yerli ve yabancı klinik ve deneysel çalışmalarının yanı sıra 2005 yılında suda doğum ünitesinin kurulmasına ve ilk suda doğuma imza atarak eğitimlerine katkıda bulundu.

  2012 yılında Doçentlik unvanını aldıktan sonra Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Eğitim Görevlisi olarak atanan ve Antenatal Poliklinik ve Doğum Salonu İdari Sorumlusu olarak çalışan MORALOĞLU 2014 yılında gebe okulunun kurulmasında ve eğitimlerinde görev aldı. 14 Mart 2016’da TC. Sağlık Bakanlığı tarafından Mesleki Başarı belgesine layık görüldü.

  2017-2019 yılları arsında T.C. Sağlık Bakanlığı Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğini yürütmüştür.

  T.C. Sağlık Bakanlığı’nın HET (Hidroterapi Eşliğinde Travay) Bilim komisyonu ve Eğitici Ekibinde görev yapmaktadır.

  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı Anne Ölümleri Merkez Komisyon Üyesi olmasının yanı sıra Anne Dostu Hastane eğitimlerinde eğiticidir. T.C. Sağlık Bakanlığı 100 Günlük Eylem Planı Kapsamında Acil Obstetrik Kanamaya Müdahale Ekibinde yer almaktadır. Bebek Dostu Hastane, Anne Sütü ve Emzirme alanında yürüttüğü çalışmalardan dolayı T.C. Sağlık Bakanlığı ve TEMAS Derneği tarafından plaket ile ödüllendirilmiştir.

  2018 yılı itibariyle Profesörlük unvanını alan MORALOĞLU’nun 120 adet yerli ve yabancı bilimsel makalesi, kitap bölümleri, dergi editörlükleri ve çok sayıda atıfı mevcuttur. İyi derecede İngilizce bilmekte olup, evli ve iki çocuk annesidir.


  Halen, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı kadrosunda öğretim görevlisi olarak çalışmalarına devam etmekte aynı zamanda Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekimliğini yürütmektedir.

 • Prof. Dr. Özay Oral

   

  Prof. Dr. Özay Oral tıp diplomasını Hacettepe Tıp Fakültesi’nde ve asistanlığını Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümünde tamamlayarak uzmanlığını aldı. Klinik ilgi alanları; IVF, infertilite, endometriozis, uterin anomaliler ve miyomlardır. Uzmanlık sonrası aynı hastanede Başasistan, Klinik Şef ve Başhekimlik görevlerini yürütmüştür. Hastanede Endoskopi cerrahi ve IVF kliniklerinin kurulma ve çalıştırılmasında katkıları olmuştur. 80 üzerinde yerli ve uluslararası saygın dergilerde yayınlanmış makaleleri vardır.  İki adet kitapta baş editörlük yapmıştır. Kitaplar ‘’Jinekolojik Laparoskopi, Klinik Uygulamalar ve Güncel Yaklaşımlar’’, ‘’Histeroskopi, Klinik Uygulamalar ve Güncel Yaklaşımlar’’dır. Halen özel ofisinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

 • Prof. Dr. Erol Tavmergen

   

  DOĞUM YERİ VE TARİHİ : İzmir, 18.12.1960 

  ÖĞRENİM DURUMU:

  1966-1971 İzmir Gazi İlkokulu

  1971-1974 İzmir Özel Türk Koleji

  1974-1977 İzmir Atatürk Lisesi (Fen Bölümü)

  1977-1983 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Tıp Eğitimi

  1985-1990 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı’nda Uzmanlık Öğrenciliği                                                

  MESLEKİ GEÇMİŞ:

  1980 yılı yaz sömestre tatilinde Hammersmith Hospital Londra-İngiltere’de Prof.Dr. John Goodwin’e bağlı olarak 2 ay süreli Kardioloji stajı.

  1982 yılı yaz sömestre tatilinde Christian-Albrechts Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde (Kiel-Almanya) o.Prof.Dr.Dr.hc.Kurt Semm’e bağlı olarak 2.5 ay süre ile staj ve “Dış Gebelik Teşhis ve Tedavisinde Diagnostik ve Cerrahi Terapötik Pelviskopinin Yeri” başlıklı Mezuniyet Tezi hazırlığı.

  1983-1985 yılları arasında Mecburi Hizmet Yükümlülüğü Kanunu gereğince çekilen kura sonucunda Porsuk Elektrik Dağıtım Müessesi, Kütahya İl İşletme Müdürlüğü Kurucu Kurum Tabipliği.

  1985-1990 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalında Uzmanlık Öğrenciliği.

  14.4.-13.7.1986 tarihleri arasında Christian Albrechts Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum  Kliniğinde o.Prof.Dr.Dr.hc.Kurt Semm, Prof.Dr.Liselotte Mettler, Prof.Dr.H.W.Michelmann ile birlikte IVF-ET, GIFT, Androloji, Endoskopik Abdominal Cerrahi konularında araştırmalarda bulunmak üzere geçici görevli.

  11.3.-11.4.1990 tarihleri arasında Georg-August (Göttingen) ve Christian-Albrechts (Kiel-Almanya) Üniversite’lerinde Assiste Reprodüktif Teknikler ve Endoskopik Cerrahi konularında çalışmak üzere geçici görevli.

  Haziran 1988:Türkiyenin ilk tüp bebek merkezinin (Ege Üniversitesi),  Embryoloji laboratuvarının kurucusudur

  31.7.1990 tarihinde “In Vitro Fertilizasyon-Embryo Transferi Programında Folliküler Sıvı, Serum Hipofizer Gonadotrop ve Steroid Hormon Düzeylerinin Etkisi” başlıklı Uzmanlık tezinin kabulü ve İhtisas sınavında Başarılı olarak Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Ünvanına hak kazanma.

  31.7.1990-27.2.1991 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD ve IVF-ET Merkezinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlığı kadrosunda.

  27.2.1991- Kasım 1991 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD ve IVF-ET Merkezi’nde ve Kasım 1991-2.10.1993 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD ve Ege Üniversitesi Rektörlüğü Aile Planlaması-İnfertilite Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde Yardımcı Doçent Kadrosunda Öğretim Üyeliği.

  15.10.- 15.12.1992 tarihleri arasında G.A.T.A. Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Destek Kıtaları İstanbul’da askerlik görevi.

  2.10.1993 tarihinde 2547 Sayılı YÖK Kanununa uygun olarak Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent’i ünvanına hak kazanma.

  2.10.1993 tarihinden itibaren günümüze Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD ve Ege Üniversitesi Rektörlüğü Aile Planlaması-İnfertilite Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde  Öğretim Üyeliği.

  8.1997’den itibaren 2547 Sayılı YÖK Yasasının 16. Maddesine uygun Doçent’lik Kadrosuna atanma.

  8.1999'dan itibaren Profesör'lük kadrosuna atanma.                     

  Prof. Dr.Erol Tavmergen Almanyada aldığı eğitimden sonra yurda dönerek Ege Üniversitesinde ilk Tüp Bebek Merkezi ve embryoloji laboratuvarın kurmuştur. Aynı zamanda ülkemizde endoskopi cerrahi uygulamalarının öncülüğünü yapmış , CISH yöntemini uygulamıştır. Kendisinin yurtiçi ve yurt dışı çok sayıda makalesi, davetli konuşması,kitap bölümü ve son olarakta Jinekoloji -Obstetri konusunda temel kitaplardan olan Te Lindenin çeviri editörlüğü mevcuttur. Halen Ege Üniversitesi Rektörlüğü Aile Planlaması ve Kısırlık (Tüp Bebek Merkezi) Merkezinin başkanlığını yürütmekte olup Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD öğretim üyesidir.
 • Prof. Dr. Cihat Ünlü

   

  Prof. Dr. Cihat Ünlü, 1955 yılında doğdu. 1979 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden (AÜTF) mezun oldu ve asistanlık eğitimini AÜTF ve Hannover Üniversitesi Obstetrik ve Jinekoloji Bölümünde 1986 yılında tamamladı. Almanya’da özellikle IVF, endoskopik cerrahi ve infertilite alanlarında eğitim gördü. Prof. Dr. Ünlü Türkiye’nin en büyük IVF merkezlerinden biri olan AÜTF Tüp Bebek Ünitesi’ni kurdu ve uzun yıllar yönetti. Endoskopik Cerrahi kariyerine 1981 yılında başladı. Prof. Dr. Ünlü, Ankara Üniversitesi Endoskopik Cerrahi Ünitesi’nin kurucularından olup, toplam 3000’den fazla laparoskopik operasyonu gerçekleştirdi. Adneksiyel kitleler, myomlar ve tubal patolojiler asıl ilgi alanlarını oluşturmaktadır. Prof. Dr. Ünlü, European Society of Human Reproduction and Embryology’de (ESHRE) ülkesini defalarca temsil etmiştir. Halen Türk Alman Jinekoloji Eğitim Vakfı'nın başkanıdır ve meslektaşları ile birlikte her iki yılda bir Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi’ni düzenlemektedir. Ayrıca Türk Alman Jinekoloji Eğitim Vakfı’ndan her yıl çok sayıda Türk ve Alman meslektaşına burs verilmesini sağlamaktadır. 2005 yılında Amerika Birleşik Devletleri San Diego’da düzenlenen 9. International SLS (Society of Laparoendoscopic Surgeons) Kongresi’nde "Onursal Başkan" seçilmiştir. 2007 yılında ESIDOG (European Society for Infectious Diseases in Obstetrics and Gynaecology) "Executive Board" üyeliğine atanmıştır. 2007 yılında Türk ve Alman tıbbına yaptığı katkılar dolayısıyla Alman Devleti’nin en büyük nişanı olan “Liyakat Nişanı” kendisine Federal Alman Cumhurbaşkanı tarafından takdim edilmiştir. Prof. Dr. Ünlü’nün 300’den fazla bilimsel makale, kitap bölümü ve ulusal-uluslararası kongre tebliği mevcuttur. Jinekoloji alanında çok sayıda uluslararası dernekte aktif olarak çalışmaktadır. Journal of the Turkish- German Gynecological Association’'ın editörüdür. Prof. Dr. Ünlü halen Acıbadem Bakırköy Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Direktörü ve Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. 2014 yılında Alman Jinekoloji Derneği tarafından Onursal Üyeliğe seçilmiştir.